Træning

Effektivitet og motivation går ofte hånd i hånd – men specielt på et punkt: Stærke kompetencer.

Følelsen af at være kompetent til sit arbejde er ubeskrivelig. Får man samtidig opgaver og vejledning, der støtter ens udvikling, tæller det godt på motivationsscoren.

Motiverede og kompetente medarbejdere er enhver organisations drøm. Ansvar kan bedre uddelegeres, flere opgaver bliver løst rigtigt første gang, og medarbejderne bliver hængende.

Mange organisationer har gode muligheder for løfte både effektivitet og motivation ved at arbejde systematisk med kompetenceprofilen. Hvis medarbejdere eller teams jævnligt har brug for hjælp, er det signal om at kigge på kompetencerne. Hvis opgaver må udskydes pga. ferie eller sygdom kan det også være et signal. 

Hvordan ser det ud hos jer? 

  • Hvilke af organisationens mål påvirkes negativt af utilstrækkelige kompetencer?
  • Hvor i organisationen er det vigtigst at sætte ind med træning?
  • Hvordan følger I op på, at træning og udvikling gennemføres som planlagt?

Er du tilfreds med dine svar – eller har du lyst til at ændre noget?

Tag fat i os

… hvis du vil høre mere. Vi kan hjælpe med at:

  • Afdække sammenhængen mellem kompetencebehov og kompetenceprofil
  • Udvikle roller, ansvar og kompetencer, så organisationen bliver mere robust og motivationen højere
  • Træne trænere i træningsmetoder og metoder til feedback og proceskonfirmering
  • Træne medarbejdere i at udvikle egne træningsmaterialer
  • Etablere et træningssystem som sikrer et overblik hele vejen fra organisationens mål til fuldtrænede teams.