Tillid

Tillid er fundamentet for udvikling.

I organisationer med et højt tillidsniveau flyder idéer og kommunikation frit, misforståelserne er få, og forandringstempoet er højt. Har kunderne tillid, kan det ses på omsætningen.

Organisationer med et lavt tillidsniveau, oplever det modsatte. Intriger, manglende loyalitet, bevidste misforståelse og et lavt forandringstempo. Mangler kunderne tillid, kan det blive dyrt. Det er der mange eksempler på.

Men hvad er tillid egentlig? Vi er ofte hurtige til at vurdere, om vi har tillid til en person, eller om vi ikke har tillid. Men det ikke kun ‘enten-eller’. Jo mere man tænker over ’tillid’, jo mere komplekst bliver det. Og kompleksitet er langt vanskeligere at håndtere end enkelhed.

 

Tillid er et aktiv, der kan styrkes

konsila hjælper med at sætte begreber på ’tillid’. Når en organisation har en fælles forståelse og et fælles sprog om tillid er det lettere at tale om, hvad der styrker tilliden, og hvad der tærer på tilliden. Det er lettere at forstå, hvordan kommunikation, ansvarsfordeling, systemer og processer påvirker tilliden. Og at forstå hvordan markedet og samfundet opfatter en organisations handlinger og kommunikation – positivt og negativt.

konsila holder workshops om tillid. Vi inspirerer og udfordrer deltagerne. Vi får deltagerne til at reflektere over deres holdninger og handlingers betydning for tilliden. Vi omsætter det komplekse begreb ’tillid’ til en model med enkle nøgleord, så dialogen kan fortsætte på arbejdspladsen. Og vi giver deltagerne redskaber til at identificere konkrete indsatser, der kan styrke tilliden.

konsila har udviklet det digitale spil “Trust”. Det fungerer som et læringsrum, hvor ledere gennem cases og dialog bliver udfordret på egne holdninger og handlinger i fht. tillid.

Jo bedre man forstår tillid, jo bedre kan man styrke tillid. Jo mere tillid man skaber, jo stærkere er fundamentet for trivsel, udvikling og vækst.

Kontakt os for at høre, hvad vi kan gøre for din organisation.

Læringsværktøjet ‘Trust’ sikrer dialog om tillid – fundamentet for udvikling