Motivation

Ingen er i tvivl om, at motiverede medarbejdere bidrager bedst – både til at nå målene og til at udvikle organisationen. Hvert år bruges gode ressourcer på målinger og workshops, der skal løfte motivationen. Planer bliver lagt, mange bliver gennemført, og året efter ruller processen igen. Med så meget fokus burde organisationerne efterhånden have lutter stærkt motiverede medarbejdere.

Hvor hopper kæden af? Er det for vanskeligt at tale om konflikterne? Bliver processen faciliteret dårligt? Bliver aftaler ikke holdt og planer ikke fulgt? Eller har organisationen en struktur, der effektivt forebygger høj motivation hos alle medarbejdere?

Udtalt indflydelse på eget arbejde. Muligheden for at blive den dygtigste på sit felt. Og ikke mindst en forståelse af formålet, som medarbejderen kan se sig selv i. Det giver motivation.

Hvor er I?

  • Hvornår kan dine medarbejdere arbejde med noget, de virkelig brænder for?
  • Hvilke læringsmål har dine medarbejdere, eller nøjes de med performancemål?
  • Har din organisation et formål, der virkelig fortjener medarbejdernes initiativ, fantasi og passion?

Er du tilfreds med dine svar – eller har du lyst til at ændre noget?

Tag fat i os

… hvis du vil høre mere. Vi kan hjælpe med at:

  • Kortlægge forskelle og skabe sammenhæng mellem jeres ønsker til motivation i organisationen og den faktiske indsats
  • Afholde teamudviklingsdage med fokus på motivation
  • Coache ledere i at udvikle motivation