Lean

LEAN handler om at skabe værdi for kunden så effektivt som muligt.

I den fulde pakke er LEAN en kultur som stiller krav til ledelse og medarbejdere, til strukturer og systemer, og ikke mindst til mål og strategier. En række virksomheder og offentlige organisationer i Danmark er godt i gang med LEAN. Mange oplever betydelige resultater. Men for nogle står resultatet ikke mål med indsatsen. Muligheden for at skabe betydelig værdi er altid til stede; det afgørende er måden LEAN implementeres på.

 • LEAN er en forandring, og skal implementeres som en forandring. Det er forudsætningen for et godt resultat.
 • LEAN skal ind i kulturen, så vanerne og lysten giver medvind. Det gælder for fulde implementeringer, og det gælder, når der blot er sat fokus på fx 5S og Kaizen.
 • Mennesker er forskellige – organisationer er forskellige. LEAN er ikke en standardløsning. LEAN skal tilpasses organisationen og introduceres i en meningsfuld rækkefølge.
 • Som skrevet andet steds, er tillid en forudsætning for udvikling. Det gælder også for LEAN.

 

Hvor er I?

 • Hvor stor en del af den tid og de ressourcer, I bruger, giver rent faktisk værdi?
 • Hvornår har I sidst forbedret værdistrømmen for jeres væsentligste produkt eller kerneydelse?
 • Hvor mange medarbejdere er trænet i at løse problemer –  systematisk og hele vejen til root cause?

Er du tilfreds med dine svar – eller har du lyst til at ændre noget?

 

Tag fat i os

… hvis du vil høre mere. Vi kan hjælpe med at:

 • Vurdere LEAN-niveauet med et LEAN-snapshot
 • Komme i gang med LEAN, eller tage LEAN til et nyt niveau
 • Undervise i værktøjer fra LEAN-værktøjskassen
 • Fungere som shop floor coach
 • Løse konkrete udfordringer i driften ved brug af LEAN værktøjer