LedelseTræning

Bedre træning – en vej til højere oppetid

Junckers Industrier A/S igangsatte i 2018 et træningsprojekt med det formål at øge oppetiden på en kritisk del i processen. Projektet fokuserede på at løfte kompetenceniveauet hos operatørerne og fjerne variationen i arbejdsmetoder. To operatører gik ind i projektet som trænere, og blev trænet i metoden Training Within Industry (TWI). Dernæst kortlagde de to trænere processen og opdelte den i adskilte 7 procestrin. Til hvert procestrin har trænerne udarbejdet en jobinstruktion. Hver instruktion beskriver tydeligt hvad man skal gør, hvordan man gør det, og hvorfor man skal gøre det. Jobinstruktionerne fungerer både som træningsgrundlag og som den daglige instruktion, hvis der er tvivl om processen. 

Trænerne kortlagde selv processerne og skrev instruktionerne i et enkelt sprog. Derfor er de enige om, hvad der pt. er bedste praksis – og de er enige om at arbejde og træne efter bedste praksis. Trænerne blev trænet samtidig i trænergerningen og bruger nu samme træningsmetode. Samlet set betyder det, at kollegerne får en bedre træning og efterfølgende har nemmere ved at udføre arbejdet korrekt. Trygheden i at vide, at man gør det rigtige, har bidraget til en øget motivation.

Træningskonceptet bliver nu udbredt til hele bræddefabrikken. For at sikre fremdrift i projektet bliver der tilført de nødvendige ressourcer, der skal til for at trænerne og de øvrige operatører har tid til at udarbejde instruktioner, træne medarbejdere, og til at proceskonfirmere brugen af instruktioner, så hele træningsindsatsen bliver godt forankret.

Thomas deltog i det oprindelige træningsprojekt og støtter også op om den videre udrulning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *